آیت‌الله اراکی فاجعه کشتار شیعیان استان قندوز افغانستان را محکوم کرد و اعلام کرد:فاجعه کشتار مسلمانان مؤمن و عزیز افغانستان در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه‏ی مسجد سید آبادِ ولایتِ قندوز، بار دیگر خاطره جنایات مدعیان دروغین اسلام و داعشیان وحشیِ دست ساخت آمریکا را در اذهان زنده کرد و نشان از فتنه ای دیگر توسط آمریکا و ایادی او در افغانستان دارد. عضو جامعه مدرسین درادامه افزود:بی شک مسئولیت تأمین امنیت و دفع این فتنه خطرناک متوجه مسئولین فعلی کشور برادر و دوست افغانستان می‌باشد؛ و از خداوند برقراری صلح و آرامش کامل در این سرزمین را مسئلت دارم.