آیت الله کعبی ضمن تبریک انتصاب پیمان جبلی به ریاست سازمان صدا و سیما، به شرح انتظارات حوزه های علمیه از صدا و سیما پرداخت و گفت: برخلاف وجود شیطنت ها و تنوع رسانه ای دشمنان، همچنان رسانه ملی از سطح تأثیرگذاری بالایی در میان ملت ایران برخوردار است. عضو جامعه مدرسین درادامه افزود: صدا و سیما می تواند در تراز دانشگاه عمومی ارزش مدار و میدانی برای مواجهه با غول رسانه ای نظام سلطه و لنگرگاه اطمینان، امید مردم و پیشران تلاش و عزم اراده ملی برای حرکت به سمت ساخت تمدن نوین اسلامی قرار گیرد. وی با اشاره به انتظارات علما و حوزه های علمیه از صدا و سیما، تصریح کرد: باید صدا و سیما در تعمیق معرفت دینی، تقویت ارزشهای اسلامی و مقابله با ضد هنجارهای فرهنگی و تلاش برای جهاد تبیینی در مقابله با هجمه های دشمنان برنامه ریزی کند. وی بر تقویت ارتباطات و بهره وری از ظرفیت های حوزویان در برنامه‌سازی صدا و سیما تأکید کرد و گفت: توجه به مشورت، نصایح و رهنمودهای دلسوزانه مراجع تقلید و بزرگان دین می تواند صدا و سیما را در تراز صدا و سیمای مطلوب و دانشگاه ارزش مدار قرار دهد.