آیت‌الله خاتمی در یادواره شهدای طلاب شهرستان ساوه و زرندیه تصریح کرد: مردم ما عاشق نظام هستند به صراحت می‌گویم دولت کنونی انگیره خدمت و گشایش گره‌ها را دارد. دولت به مناطقی رفته است که تا به امروز یک فرماندار هم از آنجا بازدید نداشته است، در عرصه میدانی در چند ماه اخیر تجمعات ضدانقلابی بسیاری داشتیم که بسیار هشداردهنده است. می‌خواهند تز رضاخانی جدایی دین از سیاست را احیا کنند و بسیار خطرناک است.

عضو جامعه مدرسین تاکید کرد: تز جدا کردن دین از سیاست قبل سال ۴۲ بود و مردم به خاطر همین تز انقلاب کردند. وی تصریح کرد: مبلغان تز رضاخان از شرم نمی‌توانند بگویند باید دین از سیاست جدا باشد و می‌گویند حوزه ایده‌آل باید دور از سیاست باشد اگر این تز باقی می‌ماند امروز حکومت رضا خان بود.

 

منبع: مهر